Ako vypočítať stavebný odpad v odhade

Ako vypočítať stavebný odpad v odhade

  Ako vypočítať stavebný odpad v odhade

Počítanie koša!

Basting, v “hustom tele” znamená v nezmontovanom stave, teda v dizajne. Rovnaký železobetón v rozobratej forme bude zaberať väčší objem, t.j. objemová hmotnosť odpadu môže byť 1,7 až 1,9 t / m3

Koef = idete z S na m3

4.10. FERr (TERr) nezohľadňuje náklady na nakladanie a odstraňovanie stavebných zvyškov a materiálov nevhodných na ďalšie použitie, ktoré sa získajú pri demontáži konštrukčných prvkov budov a konštrukcií a inžinierskych a technologických zariadení. Tieto náklady by sa mali stanoviť na základe súčasných taríf za prepravu tovaru na stavbu, hmotnosti odpadu v tonách a vzdialenosti jeho prepravy zo staveniska do miesta skládky s odrazom nákladov v miestnych odhadoch.
Hromadná hmotnosť stavebných zvyškov by sa mala vykonať v priemere podľa nasledujúcich noriem:
– pri demontáži betónových konštrukcií – 2400 kg / m3;
– pri demontáži železobetónových konštrukcií – 2500 kg / m3;
– pri demontáži konštrukcií z tehál, kameňa, stierky a dlaždíc – 1800 kg / m3;
– pri demontáži drevených konštrukcií a nosných konštrukcií rámov – 600 kg / m3;
– pri vykonávaní iných prác na demontáži (s výnimkou prác na demontáži kovových konštrukcií a technických a technologických zariadení) – 1200 kg / m3.

  Ako vypočítať stavebný odpad v odhade

Ako vypočítať množstvo odpadu

Aby sa nevyplatili dodatočné finančné prostriedky na zber odpadu, ktorého cena závisí od mnohých faktorov, je potrebné správne vypočítať objemy odpadu. Odborníci spoločnosti MosMusorovoz správne počítajú množstvo odpadu, náklady na likvidáciu odpadu a načasovanie práce. Môžete si však urobiť svoje vlastné výpočty, ak chcete vopred zistiť, koľko môžete udržiavať vo vnútri.

  Ako vypočítať stavebný odpad v odhade

povolenie

Vážení zákazníci, spoločnosť “Kiev Comfort” Vás rád privíta v našom internetovom obchode. Na webových stránkach spoločnosti sa môžete oboznámiť s produktmi a službami poskytovanými spoločnosťou KIEV COMFORT LLC. Pre vaše pohodlie, doručenie na Ukrajine.

  Ako vypočítať stavebný odpad v odhade

Demolácie stavieb a konštrukcií, odstraňovanie nečistôt, demolácie betónových konštrukcií, demolácie domov, úlomky, odstraňovanie odpadu, demolácie domov v Rostove na Donu, odstraňovanie trosiek, demolačný dom

Demontáž

Demolácie stavieb a konštrukcií, odstraňovanie nečistôt, demolácie betónových konštrukcií, demolácie domov, úlomky, odstraňovanie odpadu, demolácie domov v Rostove na Donu, odstraňovanie trosiek, demolačný dom

  Ako vypočítať stavebný odpad v odhade