Ako zasvätiť byt s vlastnou svätou vodou na krst

Ako zasvätiť byt s vlastnou svätou vodou na krst

  Ako zasvätiť byt s vlastnou svätou vodou na krst

Požehnanie krstnou vodou – ako to urobiť?

Cirkev nás učí posväcovať všetko: domovy, pracoviská, všetky naše podniky a plody našej práce. A keďže zasvätené chrámy a cirkevné nádoby by nikdy nemali byť použité na niečo iné než slúžiť Bohu, tak kresťan, vysvätený vodou krstu a jeho obydlie a všetky jeho skutky, by nemal byť obývaním hriechu a skutkami Satana, ale iba chrám Svätého Ducha a naplnenie vôle Nebeského Otca. Preto Cirkev posväcuje všetko, čo je v dome; a ak niečo nie je hodné posväcovania, potom nie je vhodné, aby takáto vec bola v kresťanskom dome a v živote kresťana. [1]

  Ako zasvätiť byt s vlastnou svätou vodou na krst

Ako kropiť dom so svätou vodou pri krste

Je potrebné pokropiť kryt s pravou rukou, krížom, obísť miestnosť v smere hodinových ručičiek, začínať od vchodu a ísť hlboko do domu na ľavej strane a ísť okolo všetkých miestností. Musíte dokončiť postrekovanie na tom istom mieste, kde ste začali, na predných dverách. Ak chcete otvoriť alebo otvoriť dvere alebo okná, je potrebné ich posypať.

  Ako zasvätiť byt s vlastnou svätou vodou na krst

Ako zasvätiť byt alebo dom so svätou vodou

Konsolidovanie vlastného domu je celá ceremónia, ktorú musíte urobiť, ak ste veriaci. Toto je najlepšia ochrana pred zlým a nepriaznivým vplyvom energie, diabolskými silami, skutočným zapojením do cirkvi, pravou vierou v Pána Boha. Ľudia sú akceptovaní, že po presťahovaní sa na toto miesto alebo po dokončení opráv je potrebné vysvätiť byt alebo dom. V každom prípade je to plodný rituál, ktorý nepochopí nič zlé, ale len vnútorne utešuje každú osobu. Pre tých, ktorí nevedia, ako správne posvätiť byt s vodou, mali by ste zavolať Otcovi, alebo keď ste sa dozvedeli o všetkých pravidlách, pokúste sa chodiť samostatne okolo domu.

  Ako zasvätiť byt s vlastnou svätou vodou na krst

Ako zasvätiť dom, byt s vodou a ohňom?

Len pravý pravoslávny kňaz môže zasvätiť obydlie s plným zasvätením. Ak to nie je k dispozícii alebo je neprítomné v dôsledku okolností ústupu, potom každý veriaci môže posväcovať svoj dom a veci, vrátane kropenia so svätými Epifany (voda z Epifánie). Zároveň pre zasvätenie domu môžete prečítať modlitbu, “Boh znova povstane…” Ak chcete, aby kňaz zasvätil váš byt s plným posväcením, potom musíte kontaktovať chrám ROC najbližšie k vášmu domu. Neexistuje žiadny fixný dar, čoľko môže, niekedy kňazi odmietajú prijímať darcov od starších a chudobných.

  Ako zasvätiť byt s vlastnou svätou vodou na krst

Ako zasvätiť svoj vlastný dom?

Dobrý deň, drahý o.Oleg. Mohli by ste dať praktickú príručku, ako správne zasvätiť váš byt, dom, pracovisko, sviečky atď. Keď svietite sviečku, má sa to vyčerpať až do konca? Ak zhasnete sviečku, je možné ju znova rozsvietiť?