Ako zasvätiť byt s vodou Epiphany

Ako zasvätiť byt s vodou Epiphany

  Ako zasvätiť byt s vodou Epiphany

Zasvätenie domu krstnou vodou – ako to urobiť?

Cirkev nás učí posväcovať všetko: domovy, pracoviská, všetky naše podniky a plody našej práce. A keďže zasvätené chrámy a cirkevné nádoby by nikdy nemali byť použité na niečo iné než slúžiť Bohu, tak kresťan, vysvätený vodou krstu a jeho obydlie a všetky jeho skutky, by nemal byť obývaním hriechu a skutkami Satana, ale iba chrám Svätého Ducha a naplnenie vôle Nebeského Otca. Preto Cirkev posväcuje všetko, čo je v dome; a ak niečo nie je hodné posväcovania, potom nie je vhodné, aby bola taká vec v kresťanskom dome a v živote kresťana. [1]

  Ako zasvätiť byt s vodou Epiphany

Zasvätenie bytu alebo domu – prečo to robíme?

Slovanské slovo “obrad” sám znamená “oblečenie”, “oblečenie” (spomínate si napríklad sloveso “obliecť sa”). Krása, slávnosť, rozmanitosť cirkevných obradov priťahuje veľa ľudí. Pravoslávna cirkev však podľa slov sv. Jána z Kronštadu nikoho neobchádza a nezúčastňuje sa na nečinných cirkusoch. Viditeľné akcie majú neviditeľný, ale úplne skutočný a efektívny obsah. Cirkev verí (a táto viera je potvrdená dvoma tisícročnými skúsenosťami), že všetky vykonané obrady majú určitý posväcujúci, tj prospešný, obnovujúci a posilňujúci účinok na človeka. Toto je čin Božej milosti.

  Ako zasvätiť byt s vodou Epiphany

Ako zasvätiť byt alebo dom so svätou vodou

Konsolidovanie vlastného domu je celá ceremónia, ktorú musíte urobiť, ak ste veriaci. Toto je najlepšia ochrana pred zlým a nepriaznivým vplyvom energie, diabolskými silami, skutočným zapojením do cirkvi, pravou vierou v Pána Boha. Ľudia sú akceptovaní, že po presťahovaní sa na toto miesto alebo po dokončení opráv je potrebné vysvätiť byt alebo dom. V každom prípade je to plodný rituál, ktorý nepochopí nič zlé, ale len vnútorne utešuje každú osobu. Pre tých, ktorí nevedia, ako správne zasvätiť byt s vodou, mali by ste zavolať Otcovi alebo, keď ste sa dozvedeli o všetkých pravidlách, pokúste sa chodiť samostatne okolo domu.

  Ako zasvätiť byt s vodou Epiphany

Epifánia voda: ako správne zvládnuť svätyňu

Len pravý pravoslávny kňaz môže zasvätiť obydlie s plným zasvätením. Ak to nie je k dispozícii alebo je neprítomné v dôsledku okolností ústupu, potom každý veriaci môže posväcovať svoj dom a veci, vrátane kropenia so svätými Epifany (voda z Epifánie). Zároveň pre zasvätenie domu môžete prečítať modlitbu, “Boh znova povstane…” Ak chcete, aby kňaz zasvätil váš byt s plným posväcením, potom musíte kontaktovať chrám ROC najbližšie k vášmu domu. Neexistuje žiadny fixný dar, čoľko môže, niekedy kňazi odmietajú prijímať darcov od starších a chudobných.

  Ako zasvätiť byt s vodou Epiphany

Ako zasvätiť dom, byt s vodou a ohňom?

  Ako zasvätiť byt s vodou Epiphany

a pre ktorých nie je tajomstvom, že myšlienky a pocity nezmiznú a nebudú sa rozptýliť vo vesmíre. Majú tendenciu hromadiť sa. Často sa náš dom stáva ako odpadkový koš, toľko energie, ktoré sa v ňom nečisto oneskorilo. Škandály, skúsenosti, choroby a iné smutné udalosti opúšťajú ich neviditeľnú známku, “preplnením” obytného priestoru.