DIY Foundation

DIY Foundation

Strip foundation

Budovanie nadácie súkromného domu je jedným z najdôležitejších procesov budovania vidieckeho domu. Koniec koncov, sila konštrukcie závisí od konštrukcie nadácie a nielen od sily – celý osud vidieckeho domu priamo závisí od konštrukcie nadácie.
Na našich stránkach nájdete podrobný opis štýlov dizajnu založenia súkromného domu. Zvlášť na to sme napísali zoznam článkov, ktoré vám pomôžu vybudovať pevný a trvanlivý základ, ktorý bude trvať dlhú dobu.
Zohľadníme teda technológiu budovania základov na rôznych hliny, piesočnatých, bažinatých a iných pôdach, ako aj etapy otepľovania základov, materiály na otepľovanie a hydroizoláciu základov.
Preto odporúčame pridať na stránku záložku a zapojiť sa do konštrukcie s nami.

  DIY Foundation

Zhotovenie pásky urobte sami: krok za krokom

Prijal svoje meno, pretože vyzerá ako železobetónová páska, pochovaná v zemi. Vonkajšie a vnútorné steny konštrukcie so svojou celkovou spodnou rovinou ležia na povrchu tejto pásky. Podľa druhu penetrácie do zeme sa prehĺbuje typ pásu základov (od 1,45 do 1,65 m) as malou hĺbkou (menej ako 1,4 m). Prvý typ je postavený pre veľké budovy a viacpodlažné budovy a druhý pre nízkopodlažné konštrukcie. Podľa štruktúry môže byť monolitická a prefabrikovaná. Monolitický je naliaty z betónového roztoku a prefabrikovaný je vyrobený zo samostatných železobetónových blokov.

DIY Foundation

Základom akejkoľvek štruktúry je jej základ, na ktorom závisí budúcnosť postaveného objektu. Výška nákladov na výstavbu a opravu budovy alebo oplotenia závisí priamo od toho, ako je návrh a konštrukcia domu navrhnutý. Nižšie sú podrobné články o výstavbe nadácie s vlastnými rukami od skúseného staviteľa.

  DIY Foundation

Strip foundation

Pásová základňa umožňuje budovanie rôznych staveb na jej základe: od drevených až po monolitické domy. Súčasne používajte oveľa menšie množstvo stavebných materiálov a vykonajte menšie množstvo zemných prác v porovnaní s doskovou monolitickou železobetónovou základňou (a nakoniec znižuje náklady na celú nadáciu), čo robí pásové základy najpopulárnejším typom základov pre stavbu vidieckych domov a chát.

  DIY Foundation

Klasifikácia nadácie [ upraviť upraviť kód ]

Na výpočet vypočítaného sedimentu základov budov a stavieb si vyberte návrhovú štruktúru základne na základe povahy pôdneho lôžka, konštrukčných vlastností konštrukcie a veľkosti nadácie. Existuje viac ako 200 metód (teórií) na výpočet základných deformácií, z ktorých všetky majú svoje výhody a nevýhody, tu sú niektoré z nich: