Koľko stojí za vysvätenie apartmánu v roku 2017

Koľko stojí za vysvätenie apartmánu v roku 2017

  Koľko stojí za vysvätenie apartmánu v roku 2017

Zasvätenie apartmánu: návod na použitie

– Tradícia zasvätenia obydlí a vo všeobecnosti všetky miesta, kde žije, funguje, len sa stane človekom, patrí do hlbokého staroveku. Spočiatku, samozrejme, neexistoval žiadny taký premyslený obrad, obrad, ktorý existuje dnes. Veriaci jednoducho vzali svätú vodu a posypali ju doma, stodoly, dobytok. Alebo si len prečítajte modlitbu, obísť priestor. Na východe, kde naplniť domy s vôňou z dávnych čias, používali špeciálne aromatické živice – kadidlo, veriaci čítali modlitbu nad týmto kadidlom, vložili do špeciálnej misy, ako by sme dnes povedali – kadidelnicu a prechádzali miestnosťou s kadidelnicou. Voňavý dym, ktorý naplnil miestnosť, symbolizoval tu milosť Božia, ktorá naplnila obydlie.

Vyhľadať apartmán… cena?

V každom kostolnom obchode dostanete iba sumu indikačného daru, čo je v podstate dobrovoľná podpora pre existenciu tejto farnosti. Pre pohodlie stáda Cirkev stanovila stropy určitých požiadaviek. Avšak, ako zdôrazňujú cirkevné predpisy, v prípade hmotných ťažkostí farára v cirkvi je vždy použiteľná fráza “darovať vždy, keď je to možné”. Zdôrazňuje sa, že pre najdôležitejšie služby chrámov, Božskú liturgiu, vyznanie a spoločenstvo, peniaze nie sú platené. Približné sumy darov pre pravoslávne cirkvi sú: svadba – 150 rubľov, krst – 61 rubľov, pamätník a modlitebná služba – 7 rubľov, jednoduchá poznámka o zdraví – 3 ruble, zasvätenie apartmánu – hlavne dohodou.

  Koľko stojí za vysvätenie apartmánu v roku 2017

Zasvätenie apartmánu: návod na použitie

Zasvätenie bytov a automobilov je dnes jednou z najčastejších požiadaviek. Rôzni ľudia sú vyzvaní, aby z rôznych dôvodov zasvätili odlišné postoje k tomu, čo sa deje. Niekto chce, “aby bolo všetko dobré,” niekto má “malé bubny” alebo “mŕtve ľudia snívajú”. Existujú tí, ktorí chápu, že zasvätenie bytov, rovnako ako všetkých vecí, nie je univerzálne riešenie problémov, ale Božie požehnanie.

Chrám Nových mučeníkov a vyznavačov Ruska v Strogino

Ďakujeme za Vašu spätnú väzbu. S najväčšou pravdepodobnosťou to budeme považovať za niekoľko hodín. Ak reklama porušuje naše pravidlá, moderátori ju odstránia. Vzhľadom na veľký počet odvolaní nehovoríme vždy osobne každému z nich.

  Koľko stojí za vysvätenie apartmánu v roku 2017

Ako požehnat váš domov

Zasvätenie domu vykonáva kňaz v osobitnom poriadku, ktorý obsahuje modlitby, volá domov a žije v ňom požehnanie Božej. Zároveň sa na stenách aplikuje obraz kríža, sú pomazané zasväteným olejom a celé obydlie je posypané svätou vodou.
Cirkevné slovo “zasvätenie” v tomto prípade má iný význam ako zasvätenie vody alebo ikona. S odkazom na tento rituál pasáže je vhodnejšie slovo “požehnanie”: keď sú vykonávané, modlivo vyzývame Božie požehnanie na dome a tých, ktorí v ňom žijú v kresťanskom živote a robia dobré skutky. Preto takéto posvätenie nie je nejakým automatickým činom: jeho účinnosť priamo závisí od toho, koľko ľudí, ktorí žiadajú o cirkevné požehnanie svojim životom, zodpovedajú svätosti Božej milosti danej Cirkvou.

  Koľko stojí za vysvätenie apartmánu v roku 2017