Kto by mal byť prítomný pri zasvätení bytu

Kto by mal byť prítomný pri zasvätení bytu

  Kto by mal byť prítomný pri zasvätení bytu

Odporúčané príspevky

Pri vstupe do nového domu alebo starého obydlia po opravách si všimneme, že nie je obývateľný, nie je vybavený. Vonku je všetko dobré: elektrické osvetlenie, radiátory, ale stále – niečo chýba. Ale je tu nedostatok duchovného svetla, duchovného tepla – teda posväcovania. Toto je zvlášť viditeľné v domoch nového typu, v blokových boxoch, ktoré boli postavené nie s požehnaním, ale s rohožou, s dymom a dýmom.

  Kto by mal byť prítomný pri zasvätení bytu

O zasvätení bývania, inštitúcií a dopravných prostriedkov

V poslednom čase stále viac a viac ľudí žiada o zasvätenie obydlia (bytu, miestnosti alebo súkromného domu), vozidla (auto, loď, loď atď.), Verejné alebo priemyselné budovy a priestory (kancelárie, obchody atď.). Je veľmi dobré, že ľudia prestali mať strach alebo rozpaky pozvať kňaza, aby mohol vykonať modlitbu za konkrétnu potrebu pravoslávnej osoby. Je nevyhnutné, ale je veľmi dôležité správne pochopiť účel posväcovania, účel modlivej akcie a pozvať kňaza na takýto súkromný uctievanie, aby neposudzoval posvätenie ako nejaký magický rituál, ale aby bol účastníkom služby, aby sa pripojil k modlitbe kňaza.

Otázky pre opata / doma

Zasvätenie bytov a automobilov je dnes jednou z najčastejších požiadaviek. Rôzni ľudia sú vyzvaní, aby z rôznych dôvodov zasvätili odlišné postoje k tomu, čo sa deje. Niekto chce, “aby bolo všetko dobré,” niekto má “malé bubny” alebo “mŕtve ľudia snívajú”. Existujú tí, ktorí chápu, že zasvätenie bytov, rovnako ako všetkých vecí, nie je univerzálne riešenie problémov, ale Božie požehnanie.

  Kto by mal byť prítomný pri zasvätení bytu

Kto by mal byť prítomný pri zasvätení bytu

Je žiaduce, aby tí, ktorí bývajú v byte, boli prítomní. Pretože on sám, živý, sa musí zúčastniť zasvätenia svojho obydlia. Drahý Olga, samozrejme, pri zasvätení môže byť prítomný všetkým zainteresovaným členom rodiny. Mala by byť prítomná celá rodina, ktorá sa vopred pripravila na účasť na liturgii a prijatí sviatosti.

Zasvätenie bytu alebo domu – prečo to robíme?

Slovanské slovo “obrad” sám znamená “oblečenie”, “oblečenie” (spomínate si napríklad sloveso “obliecť sa”). Krása, slávnosť, rozmanitosť cirkevných obradov priťahuje veľa ľudí. Pravoslávna cirkev však podľa slov sv. Jána z Kronštadu nikoho neobchádza a nezúčastňuje sa na nečinných cirkusoch. Viditeľné akcie majú neviditeľný, ale úplne skutočný a efektívny obsah. Cirkev verí (a táto viera je potvrdená dvoma tisícročnými skúsenosťami), že všetky vykonané obrady majú určitý posväcujúci, tj prospešný, obnovujúci a posilňujúci účinok na človeka. Toto je čin Božej milosti.