Modlitba za zasvätenie domu oblúka vody

Modlitba za zasvätenie domu oblúka vody

  Modlitba za zasvätenie domu oblúka vody

Zasvätenie domu krstnou vodou – ako to urobiť?

Cirkev nás učí posväcovať všetko: domovy, pracoviská, všetky naše podniky a plody našej práce. A keďže zasvätené chrámy a cirkevné nádoby by nikdy nemali byť použité na niečo iné než slúžiť Bohu, tak kresťan, vysvätený vodou krstu a jeho obydlie a všetky jeho skutky, by nemal byť obývaním hriechu a skutkami Satana, ale iba chrám Svätého Ducha a naplnenie vôle Nebeského Otca. Preto Cirkev posväcuje všetko, čo je v dome; a ak niečo nie je hodné posväcovania, potom nie je vhodné, aby takáto vec bola v kresťanskom dome a v živote kresťana. [1]

  Modlitba za zasvätenie domu oblúka vody

Zasvätenie bytu alebo domu – prečo to robíme?

Slovanské slovo “obrad” sám znamená “oblečenie”, “oblečenie” (spomínate si napríklad sloveso “obliecť sa”). Krása, slávnosť, rozmanitosť cirkevných obradov priťahuje veľa ľudí. Pravoslávna cirkev však podľa slov sv. Jána z Kronštadu nikoho neobchádza a nezúčastňuje sa na nečinných cirkusoch. Viditeľné akcie majú neviditeľný, ale úplne skutočný a efektívny obsah. Cirkev verí (a táto viera je potvrdená dvoma tisícročnými skúsenosťami), že všetky vykonané obrady majú určitý posväcujúci, tj prospešný, obnovujúci a posilňujúci účinok na človeka. Toto je čin Božej milosti.

  Modlitba za zasvätenie domu oblúka vody

Ako zasvätiť svoj vlastný dom?

Dobrý deň, drahý o.Oleg. Mohli by ste dať praktickú príručku, ako správne zasvätiť váš byt, dom, pracovisko, sviečky atď. Keď svietite sviečku, mala by sa jej napáliť až do konca? Ak zhasnete sviečku, je možné ju znova rozsvietiť?

  Modlitba za zasvätenie domu oblúka vody

Ako zasvätiť byt alebo dom so svätou vodou

Konsolidovanie vlastného domu je celá ceremónia, ktorú musíte urobiť, ak ste veriaci. Toto je najlepšia ochrana pred zlým a nepriaznivým vplyvom energie, diabolskými silami, skutočným zapojením do cirkvi, pravou vierou v Pána Boha. Ľudia sú akceptovaní, že po presťahovaní sa na toto miesto alebo po dokončení opráv je potrebné vysvätiť byt alebo dom. V každom prípade je to plodný rituál, ktorý nepochopí nič zlé, ale len vnútorne utešuje každú osobu. Pre tých, ktorí nevedia, ako správne posvätiť byt s vodou, mali by ste zavolať Otcovi, alebo keď ste sa dozvedeli o všetkých pravidlách, pokúste sa chodiť samostatne okolo domu.

  Modlitba za zasvätenie domu oblúka vody

kalendár

Takže v pravej ruke máte zapálenú sviečku, v druhej – nádobu s krstnou vodou. Stojte na chodbe a začnite chodiť okolo domu v smere hodinových ručičiek. Křte každý kútik, posypte vodou Epiphany a prečítajte si modlitbu “Náš Otče”. Z chodby choďte do obývacej izby. Mali by ste tiež krstiť a striekať vodné okná. Čo je najdôležitejšie na pamäti, ak chcete zasvätiť dom sviatkov alebo svätú vodu. Voda nie je posypaná v toalete a vani. Slovania mali tieto priestory v samostatných “domoch” mimo obytnej budovy. Preto počas rituálu zasvätenia doma, nezadáte do toalety alebo kúpeľa. Stačí krstiť dvere, čítať modlitbu a striekať vodou s krstom.