Monolitické prekrytie nákladov na profesionálne podlahy

Monolitické prekrytie nákladov na profesionálne podlahy

  Monolitické prekrytie nákladov na profesionálne podlahy

Zariadenie monolitického prekrývania

V kamenných domoch je prekrytie zvyčajne usporiadané monolitické. Tento typ prekrývania poskytuje silu, a teda aj spoľahlivosť štruktúry. Zariadenie monolitickej dosky vo forme dosky umožňuje realizovať rôzne architektonické formy: polkruhové bobové okná, balkóny rôznych veľkostí. Zariadenie monolitického prekrývania začína inštaláciou debnenia, podperami, potom vystužením a nalievaním betónu. Rozsiahle skúsenosti so zariadením prekrývania zo strany špecialistov našej spoločnosti nám umožňujú vykonávať prácu nielen s debnením, ale aj s materiálmi dostupnými v akomkoľvek železničnom obchode: doska, preglejka, OSB, terasová doska atď., Čo šetrí značné peniaze. Na uľahčenie konštrukcie a zníženie ceny monolitického prekrývania sa môže prekrývať vlnitá podlaha.

  Monolitické prekrytie nákladov na profesionálne podlahy

Monolitické prekrývanie na profesionálnej podlahe

Profesionálne fólie nie sú veľmi dobre spojené s betónovou zmesou, takže prakticky nezúčastňujú na monolitickom prekrývaní. S cieľom zlepšiť priľnavosť pozdĺž profilu sú vytvorené útesy – špeciálne zárezy, vďaka ktorým sa betónové a profesionálne dosky stanú jedným a kov bude mať úlohu vonkajšej výstuže.

  Monolitické prekrytie nákladov na profesionálne podlahy

Výber materiálu

Súkromný staviteľ sa môže odchýliť od štandardných riešení. Takže väzba na konfiguráciu a veľkosť interiéru je vecou minulosti a prináša nové technológie. Monolitické prekrytie na profesionálnom stroji vám umožňuje zatvoriť akúkoľvek oblasť, aj keď má oválny tvar.

  Monolitické prekrytie nákladov na profesionálne podlahy

Ako počítať a budovať monolitický presah na vlnité podlahy

Dnes je ťažké si predstaviť konštrukciu, ktorá by mohla robiť bez použitia betónovania. Konštrukcie železobetónu sa nachádzajú v základoch budov, vo vnútorných stropoch. Nebolo by zbytočné poznamenať, že v procese výstavby zariadení na rôzne účely, namiesto prefabrikovaného železobetónu, stále viac sa používa monolitický. Vo väčšej miere sa to týka budov s kovovým rámom.

Monolitické prekrývanie na profesionálnej podlahe

Pri betonáži sa používajú rôzne typy debnenia, ale v posledných rokoch je najčastejšie trvalé debnenie z vlnitej lepenky. Nedovoľujúca rozširovaniu betónu v procese vytvrdzovania, fólia z vlnitých podláh je tiež prídavnou vonkajšou výstužou. Čiastočne kompenzuje ťahové sily pôsobiace na spodnú výstužnú sieť. To výrazne zvyšuje pevnosť a nosnosť dosky.