Opravný mix pre ceresit cn 83 betón

Opravný mix pre ceresit cn 83 betón

  Opravný mix pre ceresit cn 83 betón

Zmiešajte pre núdzové opravy betónu (hrúbka vrstvy 5-35 mm), na plnenie dutín, veľkých dutín, chýb a nepravidelností s hĺbkou najmenej 5 mm na horizontálnych i vertikálnych podkladoch.

Opravná zmes CN 83 je určená na naliehavú opravu betónových a železobetónových konštrukcií pre exteriérové ​​a interiérové ​​práce. Používa sa na vyplňovanie dutín, veľkých dutín, chýb a nepravidelností s hĺbkou najmenej 5 mm na horizontálnych i vertikálnych podkladoch, napríklad pri opravách okrajov schodov, ramp, ramp, pristávacích etáží, betónových podperov a nosníkov, chladiacich veží, regálov, mostov obrubník atď. Vhodné pre použitie v podmienkach vysokého mechanického zaťaženia a nepretržitého vystavenia vode – v priemyselných dielňach, skladoch s vysokozdvižnými vozíkmi, garážami, parkoviskách, čističkách odpadových vôd atď. Môže byť použitý ako bez povlaku, tak aj pri kladení samonivelačných zmesí a obkladov dlaždíc, ako aj pri výrobe stierok. V jednom priechode môže byť zmes aplikovaná vo vrstve s hrúbkou 5 až 35 mm.

  Opravný mix pre ceresit cn 83 betón

Opravná zmes pre betón Ceresit CN 83 25 kg

Podklad by mal byť suchý a trvanlivý, bez zjavných známok ničenia. Pred použitím maltovej zmesi by mala byť základňa očistená od prachu, prúdov, olejových škvŕn a iných látok, ktoré znižujú priľnavosť roztoku k podkladu. Všetky slabé miesta základne by mali byť odstránené. Trhliny trhať a prehĺbiť mechanicky do hĺbky 1/2 hrúbky základne a šírky 5 mm, naplniť Ceresit CT 17 a naplniť roztokom Ceresit CN 83. Naneste lepiacu vrstvu (0,07% hmotn. časti Ceresit CC 83 + 0,14 hmotnostných dielov vody + 1 hmotnostný diel (Ceresit CN 83).

Príprava nadácie

Opravný mix Ceresit CN 83 sa používa nielen ako poter pre podklady, kde sa vyžaduje mechanické zaťaženie (garáž, parkovisko, priemyselné dielne). Môžete urýchlene opraviť dierky, chyby a nepravidelnosti na zvislých plochách, ako sú betónové nosníky, okraje schodov schodov, nadjazdy, mosty, obrubníky. Na výrobu CN 83 potery môžu byť ponechané nepotiahnuté, alebo položiť keramické žuly alebo kamenné dlaždice, samonivelačné polymérne podlahy.

  Opravný mix pre ceresit cn 83 betón

Opravný mix pre charakteristiku a aplikáciu betónu Ceresit CN 83

Opravný mix pre betón Ceresit CN 83.
Je určený na naliehavú opravu betónových a železobetónových konštrukcií počas vonkajšej a vnútornej práce. Používa sa na vyplňovanie dutín, veľkých dutín, chýb a nepravidelností s hĺbkou najmenej 5 mm na horizontálnych i vertikálnych podkladoch, napríklad pri opravách okrajov schodov, ramp, ramp, pristávacích etáží, betónových podperov a nosníkov, chladiacich veží, regálov, mostov obrubník atď. Vhodné pre použitie v podmienkach vysokého mechanického zaťaženia a nepretržitého vystavenia vode – v priemyselných dielňach, skladoch s vysokozdvižnými vozíkmi, garážami, parkoviskách, čističkách odpadových vôd atď. Môže byť použitý ako bez povlaku, tak aj pri pokládke samonivelačných zmesí a obkladov dlaždíc, ako aj pri výrobe stierok. V jednom priechode môže byť zmes aplikovaná vo vrstve s hrúbkou 5 až 35 mm.

Ceresit CN 83

Ceresit CN 83 opravná zmes používaná na potery a opravy betónových základov. Hrúbka vrstvy môže byť až 35 mm. Má rýchly čas schnutia, tvarovaný povrch rýchlo získa silu (dostatočný na pohyb po 6 hodinách). Má vysokú mechanickú pevnosť, je odolná voči vode a chladu. Vhodné pre prácu v interiéri i exteriéri, môžu byť použité aj v podmienkach vysokej vlhkosti, vrátane podzemných prác.