Revízia trhu komerčných nehnuteľností 2016

Revízia trhu komerčných nehnuteľností 2016

  Revízia trhu komerčných nehnuteľností 2016

Výskum a analýza

Posledné dva roky sa stali skôr vážnym testom na ukrajinskom trhu s nehnuteľnosťami. Devalvácia národnej meny, pokles efektívneho dopytu, pokles podnikateľskej aktivity viedol k výraznému zhoršeniu prevádzkových výkonov a spomaleniu vývoja nehnuteľností vo všetkých segmentoch komerčných nehnuteľností. V roku 2016 došlo k tendencii k stabilizácii, po takomto výraznom poklese však obnovenie prevádzkových ukazovateľov a obnovenie trvalo udržateľného rastu vo všetkých segmentoch bude vyžadovať viac ako jeden rok dobre koordinovanej práce všetkých účastníkov trhu.

  Revízia trhu komerčných nehnuteľností 2016

Prehľad trhu s komerčnými nehnuteľnosťami na Ukrajine 2017: realita a vyhliadky.

Obchodný trh s nehnuteľnosťami na Ukrajine v roku 2017 bol ovplyvnený hospodárskou aj politickou krízou, stále pod tlakom hospodárskeho poklesu a poklesom kúpnej sily obyvateľstva. Počas tohto obdobia majitelia komerčných nehnuteľností vo všetkých segmentoch vo väčšom rozsahu zaznamenali pokles podnikateľskej činnosti. V hotelovom podnikaní krízové ​​udalosti na Ukrajine viedli k nebývalému poklesu obsadenosti, a na kancelárskych a maloobchodných trhoch – na zvýšenie voľných pracovných miest s miernym rastom sadzieb hrivny. Súčasne časť vývojárov, objektívne posúdiť situáciu v krajine, odložila otvorenie zariadení až do lepších časov.

Kyjev hotelový trh na mape Európy, začiatkom roku 2017

Kvôli zhoršeniu sociálno-ekonomickej situácie na regionálnej aj národnej úrovni, poklesu blahobytu obyvateľstva, poklesu príjmov z podnikania, takmer úplnej absencie úverov priemyslu v rokoch 2014-2015. došlo k poklesu dopytu a poklesu cenových ukazovateľov na obchodnom trhu nehnuteľností v Charkove. Produkcia a skladový segment neboli výnimkou.

Čo by som mal hľadať pri kúpe komerčného priestoru v novej budove?

V nákupných centrách s veľkou zábavnou infraštruktúrou, ako napríklad Dafi, Karavan a francúzsky Boulevard, nie je viac ako 5-10% voľného miesta. Nízka miera neobsadenosti – od 0% do 10% – je tiež charakteristická pre malé strediská, ktoré sa nachádzajú v blízkosti veľkých dopravných uzlov s vysokou pešou a automobilovou dopravou. “V centrách s nevyvinutou zábavnou zložkou, neúspešným umiestnením alebo neefektívnym konceptom miera neobsadenosti dosahuje 30-40%. Tieto ukazovatele sú zároveň typické tak pre malé objekty, ako aj pre veľké centrá, ako napríklad Sun Mall alebo Magelan, “hovorí Victoria Ryltseva, generálna riaditeľka Proconsul Investment Consulting Company.

  Revízia trhu komerčných nehnuteľností 2016

Ste tu

Odborníci zhrnuli vývoj trhu komerčných nehnuteľností v roku 2015 a vypracovali prognózy na roky 2016-2017. Analytici z výskumnej skupiny Colliers International monitorovali kancelárske, maloobchodné a skladové nehnuteľnosti.