Sanpin medicína

Sanpin medicína

  Sanpin medicína

Medical SanPiN 2.1 3.2630-10: funkcie, zmeny, pracovný poriadok

Jednou z hlavných požiadaviek štátu na zdravotnícke zariadenia je dodržiavanie hygienických pravidiel a noriem, alebo SanPiN. Tento dokument bol vyvinutý pre štátnu kontrolu rizík infekcie rôznymi infekčnými ochoreniami priamo v lekárskych organizáciách. Dodržiavanie týchto noriem je povinným faktorom v práci kliniky. Chápeme vlastnosti zdravotníckeho SanPiN, ktoré je potrebné venovať pozornosť.

SanPiN 2.1 3.2630 10 so zmenami

{}.zdrav-vazhnaya {okraj: 3px pevná # 0f68c3; okraj: 0px; polstrovanie: 10px 10px; šírka: 90%; } {}.zdr_anons {farba pozadia: # d0e7f4; margin-bottom: 30px; margin-top: 30px; padding-bottom: 10px; padding-top: 10px; šírka: 600 pixlov; padding-right: 40px; polstrovanie-vľavo: 20px; box-tieň: 0.1em 0.1em 12px rgba (122.122.122,0.5); }

  Sanpin medicína

Nový SanPin pre lekárske inštitúcie

Sanpin je hygienicko-epidemiologický prídel, povinný pre všetky lekárske inštitúcie v Rusku. Sanitárne predpisy a predpisy sú stanovené na národnej úrovni a sú platné pre všetkých, bez výnimky, zdravotnícke zariadenia, ktoré majú štátnu licenciu. Hygienické predpisy sú potrebné, aby sa znížil potenciál voľného obehu infekcií, keď ľudia interagujú v zdravotníckych zariadeniach.

  Sanpin medicína

Lekárske odpady SanPiN

1.2. Tieto sanitárne predpisy stanovujú povinné hygienické a epidemiologické požiadavky na manipuláciu (zber, dočasné skladovanie, dekontamináciu, dekontamináciu, prepravu) odpadu vytvoreného v organizáciách pri vykonávaní lekárskych a / alebo farmaceutických činností, terapeutických a diagnostických a zdravotných postupov (ďalej len ” )

  Sanpin medicína

správy

Dodržiavanie epidemiologických noriem v zdravotníckych zariadeniach je neoddeliteľnou súčasťou práce celej nemocnice, kliniky alebo centra, pretože bez dodržiavania týchto podmienok môže byť liečba niektorých chorôb jednoducho zbytočná alebo dokonca nebezpečná. A to nielen pre pacienta, ale aj pre ošetrujúcich lekárov a ostatných pracovníkov. Zvláštna pozornosť sa venuje nielen zásadám a pravidlám čistenia, ničeniu patogénnych mikróbov a sterilizácii priestorov, vybavenia, vybavenia, nástrojov, ktoré je pre tento typ inštitúcie úplne prirodzené, ale aj podobné podvody s nábytkom, textíliami a inými vecami. Ak sa pokúsite opísať požiadavky na nemocnice vo všeobecnosti, znie to ako: všetko musí byť sterilné. A týka sa všetkých oddelení a nie iba infekčných.