Typy kladenia káblov

Typy kladenia káblov

  Typy kladenia káblov

Inštalácia a prevádzka elektrických sietí

Pri negatívnych teplotách stratia izolácia, káblové plášte a kryty káblov ich pružnosť a môžu sa ľahko poškodiť. V chladnej sezóne je odvíjanie, prenášanie a kladenie rôznych typov káblov povolené len vtedy, keď teplota vzduchu 24 hodín pred začiatkom inštalácie neklesla pod teplotu povolenú pre túto značku kábla.

  Typy kladenia káblov

Káblové kladenie vo výkopoch a vo vode

Najlacnejším spôsobom odvodu elektriny je umiestniť káble do výkopu. Táto metóda nevyžaduje veľké množstvo stavebných prác a vytvára dobré podmienky pre chladenie káblov. Nevýhodou tejto metódy je možnosť mechanického poškodenia káblov pri rôznych výkopoch vykonávaných počas prevádzky konštrukcií.

  Typy kladenia káblov

Káblové zákopy. Typy a technológie

Kábel podľa noriem kladenia kábla do zeme je položený rôznymi spôsobmi. V závislosti od toho sa vyberá druh výkopu, pretože každá metóda má svoje vlastné charakteristiky. Je tiež dôležité brať do úvahy, aký druh pôdy leží pozdĺž trasy, pretože tečnosť, podzemná voda a podobné javy môžu značne komplikovať zemné práce.

  Typy kladenia káblov

Technológia kladenia káblov vo výkopoch

Umiestnenie kábla do výkopu je lacná a cenovo dostupná metóda, ktorá vám umožňuje používať menšie prierezy drôtov vďaka účinnému prirodzenému chladeniu. Zároveň metóda výkopu má niekoľko nevýhod: linky sa ťažko udržiavajú a opravujú, krajina nepriaznivo ovplyvňuje celistvosť materiálov. Táto metóda je vhodná na použitie na miestach, ktoré nie sú na asfalte, kde je nízka pravdepodobnosť poškodenia.

  Typy kladenia káblov

Upevnenie káblov v zemi

Ukladanie káblov do zeme je najekonomickejšie. Navyše, na rozdiel od nadzemných vedení, inštalácia káblov v zemi nie je vystavená silnému sneženiu, dažďovým vetrom a nie je poškodená padlými stromami. Káblové vedenia v menšej miere ako vzdušné vedenia podliehajú nebezpečným a rušivým elektromagnetickým vplyvom vytvoreným v komunikačných obvodoch, poplachových systémoch, automatizácii a telemechanike s rôznymi elektrickými vedeniami a kontaktnými sieťami elektrických železníc, ako aj v dôsledku atmosférických prepätí (bleskových výbojov).
Káblové vedenia poskytujú lepšiu kontinuitu, vysokú kvalitu a spoľahlivosť komunikačných a signalizačných zariadení, sú odolnejšie a lacnejšie na prevádzku, aj keď ich konštrukcia je drahšia. Poškodenie káblových vedení sa vyskytuje oveľa menej často ako nadzemné vedenia.