Výpočet podkrovnej štítovej strechy

Výpočet podkrovnej štítovej strechy

Všeobecné informácie o výsledkoch výpočtov

Otázka: čo môže byť maximálna vzdialenosť medzi stojanmi v podkroví (chcem urobiť šatňu s posuvnými priečkami a stojany zasahujú).
Alebo to môže byť vzdialenosť medzi všetkými regálmi 92 cm, a uprostred budovy medzi dvoma regálmi až 3 metre?

  Výpočet podkrovnej štítovej strechy

Zariadenie a inštalácia krokien v podkroví to urobte sami

Konfigurácia strechy sa vyberá v závislosti od architektonických prvkov domu, ako aj požadovanej oblasti podkrovia. Najbežnejší je systém dvojitého svahu. Je schopný odolávať ťažkým nákladom, jednoduchý a spoľahlivý, ale vytvára malý podkrovný priestor.

  Výpočet podkrovnej štítovej strechy

Systém strešnej krytiny: ako vyriešiť obytný priestor

Ako hrdina senzačného románu, ľudia kazia problém s bývaním. Čo robiť, žiť niekde je potrebné, a ak nemôžete rastie v šírke, môžete prejsť cestu zhutnenia a používať najviac nečakané miestnosti pre bývanie. Toto hľadanie viedlo staviteľov minulosti k vyvinutiu mansardovej strechy – teda strechy, ktorých interiér je prispôsobený na umiestnenie. Počas mnohých rokov vývoja a zlepšovania sa takéto riešenie stalo celkom prijateľným a celkom populárnym spôsobom organizovania obytného priestoru. Krovinársky systém mansardovej strechy prešiel mnohými transformáciami a nakoniec ponúkol výber z najrozsiahlejších konštrukčných možností, pre ktoré sa dosiahnu pohodlné tvary miestnosti zároveň so spoľahlivou a odolnou strechou.

  Výpočet podkrovnej štítovej strechy

Stropná konštrukcia štítu

Po prvé, mali by ste vedieť, aké prvky strecha pozostáva z dvoch svahov. Z vonkajšieho hľadiska sa tento typ strechy skladá z dvoch rovnakých naklonených rovin, ktoré sú usporiadané v tvare trojuholníka, to znamená, že svahy sú navzájom priliehajúce pod uhlom. Uhol sa môže líšiť svojou veľkosťou a funkčné vlastnosti strešného systému sú do značnej miery závislé od uhla sklonu. Konštrukčné časti štítovej strechy do značnej miery. Konštrukcia strešnej strechy štrbiny môže pozostávať najmä z nasledujúcich prvkov:

  Výpočet podkrovnej štítovej strechy

Vypočítaná strešná strecha: ako sa vyhnúť chybám

Dnes, veľa v súkromnej stavbe, aby získali ďalší obytný priestor, a dokonca celé poschodie, radšej stavať mansard strechy. A to nie je prekvapujúce, výpočet mansardovej strechy jasne ukazuje, že aj s takýmto ukazovateľom ako 15-20% celkových nákladov na výstavbu je táto možnosť nakoniec najekonomickejšia.