Výpočet základnej dosky

Výpočet základnej dosky

  Výpočet základnej dosky

Informácie o účele kalkulačky

Na výpočet hrúbky základne budovy je potrebná skúsenosť a určité množstvo vedomostí. Špecialista sa napríklad s touto úlohou bude oveľa efektívnejšie a rýchlejšie ako amatér. Ale ak chcete zvládnuť tému, môže staviteľ nezávisle určiť hmotnosť budúcej konštrukcie a zaťaženie všetkých podlaží.

Výpočet materiálov základnej dosky

Prefabrikované sú hotové továrenské dosky položené pomocou stavebného zariadenia na predrovnanej a zhutnenej základni. Súčasne sa používajú cestné (PD, PDN) alebo letisko (PAG). Táto technológia má významnú nevýhodu spojenú s nedostatkom integrity, a preto aj s neschopnosťou odolávať aj bezvýznamným pohybom na zemi. Preto sa prefabrikované základy dosiek používajú len na nerastných hrubých alebo skalnatých pôdach pre malé, nezodpovedné, väčšinou drevené stavby v južných oblastiach s minimálnou hĺbkou mrazu.

  Výpočet základnej dosky

Výpočet hrúbky základovej dosky – princíp a online kalkulačka

dobré popoludnie
Chcem postaviť malý dom. Neďaleko od kopca (300 metrov) borovicového lesa a pôdy v oblasti piesočnatého černozemu – vykopali až 2 metre od vrtu – zloženie zeme je takmer rovnaké. Cesta vedľa pozemku sa nachádza nad areálom a podľa plánu bude garáž umiestnená v druhom poschodí a z tohto dôvodu sa jedna zo stien domu naplní 2,8 metra zeme, aby sa vozidlo dostalo do garáže (stena bude izolovaná a hydroizolačná). Po prečítaní článkov na základoch som sa sklon k opierke o zosilnený základ na dosku (s vystužujúcimi rebrami pod nosnými stenami nasmerovanými do zeme.
otázkou je, či zaťaženie pôdy na bočnej stene povedie k zničeniu nadácie alebo aký základ bude výhodnejší (dom má 12 x 6 metrov v dvoch podlažiach a 12 metrový sten padne na úroveň cesty.
Naozaj dúfam, že si prečítate svoj názor na výber typu nadácie.
s uv. vlad

  Výpočet základnej dosky

Výpočet základnej dosky

Výhodou základov železobetónových dosiek v schopnosti stavať ich na akejkoľvek pôde je obzvlášť opodstatnené používať na pohybujúcich sa pôdach a pôdach so slabou nosnou charakteristikou silne hlinená pôda. Okrem toho sa okrem toho môže vybrať materiál budov, ale častejšie stavia vidiecke domy a chaty s veľkou plochou v pláne alebo z ťažkých materiálov, ako sú tehly alebo kameň. Je pekné, že sa nemôžete obmedziť na veľkosť štruktúry. Rovnako ako kachle je dobre tepelne izolované a môže byť hrubá podlaha v prvom poschodí.
Na vystuženie dosky sa vyberajú tvarovky podľa GOST 5781-32, priemer 12 mm – 16 mm, trieda betónu je B30. Podľa odporúčania odborníkov je pre hydroizoláciu lepšie použiť bitúmenový tmel na horúcu aplikáciu, označenie BN3 alebo jednoduchšia voľba – ide o hrubý polyetylénový film.

  Výpočet základnej dosky

Základnú dosku vypočítame od začiatku do konca

Pokiaľ ide o výstavbu domu, garáže, kúpeľa alebo inej konštrukcie, prvou otázkou je výber typu nadácie. Vo väčšine prípadov sa tento problém rieši v prospech takzvanej základovej dosky alebo základovej dosky.