Význam výstavby výškových budov

Význam výstavby výškových budov

  Význam výstavby výškových budov

Význam výstavby výškových budov v našej dobe

Po dlhú dobu bola výstavba nízkopodlažných budov v Rusku použitá na axiómiu. Prvý vyvýšenec sa objavil až v čase komunizmu. V 40-tych rokoch minulého storočia bolo postavených 7 slávnych mestských mrakodrapov.

  Význam výstavby výškových budov

Moderné výškové stavby – efektívne technológie a materiály

V podmienkach akútneho nedostatku pôdy v centre Moskvy sa trend smerujúci k zvýšeniu výšky kapitálových budov stáva relevantným. Výstavba mrakodrapov má svojich priaznivcov a odporcov. Akonáhle “stalinistické mrakodrapy” spôsobili aj tvrdé spory, dnes bez týchto vertikálnych dominancií je ťažké si predstaviť siluetu Moskvy. Mestský plán Nový Moskovský prsteň, ktorý prijala moskovská vláda, je oveľa väčší než jeho predchodca: plánuje sa vybudovať viac ako 60 území s vyššou budovou vrátane 100 mrakodrapov s výškou viac ako 75 metrov a celkovou rozlohou okolo 6 miliónov. m2. Výškové stavebné plány sa vyvíjajú v ďalších veľkých mestách Ruska a SNŠ.

  Význam výstavby výškových budov

Organizačná a technologická príprava výstavby viacpodlažných stavieb v obmedzených podmienkach Téma diplomovej práce a abstrakt na HAC 05.02.22, Ph.D. Goryačov, Oleg Manuilovič

Relevantnosť výskumnej témy. Trhové hospodárstvo zmenilo zameranie bývania. Tendencie maximálnej orientácie okresnej typickej budovy miest sa zmenili tak, aby vyplnili hustotu budovy v historicky vytvorených priestoroch s obytnými domami individuálneho dizajnu. Za týchto podmienok sa objavilo množstvo nových úloh územného plánovania:

  Význam výstavby výškových budov

výstavba

Pri výškových budovách, s výnimočnými výnimkami, sú hlboké základy konštruované s nosnými prvkami vo forme pilotov alebo barretov (obdĺžnikové pilóty). Hĺbka hromádok vysokých budov je zvyčajne od 40 do 120 m, v závislosti od hĺbky pevných vrstiev pôdy. Zariadenie hromádiek dlhšie ako 50 m je mimo rozsahu masového dizajnu a vyžaduje špeciálny prístup vo všetkých etapách výpočtu a návrhu, počínajúc inžinierskymi a geologickými prieskumami.

  Význam výstavby výškových budov

Perspektívy výstavby mrakodrapov v Rusku

Podľa mnohých odborníkov bude schválenie plánu znamenať začiatok dôležitých zmien v odvetví, čo povedie k zvýšeniu kvality a otvorenosti procesu preskúmania a schvaľovania nových projektov. Predpokladá sa, že jedným z aspektov metodických odporúčaní bude použitie softvéru, ktorý umožňuje modelovanie aerodynamických a pevnostných charakteristík mrakodrapov.