Zasvätenie domu pre krst

Zasvätenie domu pre krst

Zasvätenie domu krstnou vodou – ako to urobiť?

Cirkev nás učí posväcovať všetko: domovy, pracoviská, všetky naše podniky a plody našej práce. A keďže zasvätené chrámy a cirkevné nádoby by nikdy nemali byť použité na niečo iné než slúžiť Bohu, tak kresťan, vysvätený vodou krstu a jeho obydlie a všetky jeho skutky, by nemal byť obývaním hriechu a skutkami Satana, ale iba chrám Svätého Ducha a naplnenie vôle Nebeského Otca. Preto Cirkev posväcuje všetko, čo je v dome; a ak niečo nie je hodné posväcovania, potom nie je vhodné, aby takáto vec bola v kresťanskom dome a v živote kresťana. [1]

  Zasvätenie domu pre krst

Ako krídla netopieria s anjelmi

Najdôležitejším znakom svätej vody je jej neschopnosť s rovnakým chemickým zložením. Netting je príslušnosť Nebeského kráľovstva a keď posypeme niečo so svätou vodou, chceme túto vec oznámiť milosti Božej prítomnej v svätej vode. A prvé miesto, ktoré by každý človek chcel vidieť posvätený, je náš domov.

  Zasvätenie domu pre krst

Ako kropiť dom so svätou vodou pri krste

Je potrebné pokropiť kryt s pravou rukou, krížom, obísť miestnosť v smere hodinových ručičiek, začínať od vchodu a ísť hlboko do domu na ľavej strane a ísť okolo všetkých miestností. Musíte dokončiť postrekovanie na tom istom mieste, kde ste začali, na predných dverách. Ak chcete otvoriť alebo otvoriť dvere alebo okná, je potrebné ich posypať.

  Zasvätenie domu pre krst

Krst: tradície a rituály

Prosím Tebe, Pane, daj to mužovi sám
ktorý teraz číta tieto riadky,
všetko sa od vás pýta!
Daj mu to plné opatrenie.
ako môžeš dať len tebe!
A môže byť šťastný
počas všetkých jeho dní
a ak to nie je možné,
potom aspoň niektoré.
Daj mu to
dobré zdravie
a láskou druhých
pochopenie a súcit…
Urobte tak
k jeho duši
vždy svieti
len láskou
na všetky veci
chráňte ho pred zlými slovami,
od urážok a závisti,
od vojen a úmrtí
od fyzickej a duševnej bolesti,
ak je to všetko nevyhnutné –
nenechajte ho potom
dať útechu.
Ušetrite pre neho všetko
čo je pre neho drahé na zemi.
Ak je príliš neskoro na to požiadať, –
nezbavte ho pamäti…
Neviem, či verí vo vás
čítanie teraz
túto modlitbu za neho
ale aj keby neverili:
pomôžte mu!
Nech sa cíti
že – nie sám
čo je potrebné a milované…
Milostivý a dobrý môj Pane!
Vyplňte túto moju túžbu!
Urob to ako toto
tak skôr
než sa moje oči zatvoria
Mohol by som povedať:
“Ďakujem, Pane!
Počuješ ma… ”
Eldar Ahadov

Ako zasvätiť svoj vlastný dom?

Dobrý deň, drahý o.Oleg. Mohli by ste dať praktickú príručku, ako správne zasvätiť váš byt, dom, pracovisko, sviečky atď. Keď svietite sviečku, mala by sa jej napáliť až do konca? Ak zhasnete sviečku, je možné ju znova rozsvietiť?