Znášanlivosť oteplovania otec v apartmáne

Znášanlivosť oteplovania otec v apartmáne

Zosvetlenie bytu

Ísť do kostola, hovoriť Chlapec vám povie, keď príde, môžete požiadať váš telefón, aby vám povedal presný čas vášho príchodu. Peniaze – toľko, koľko dáte po obrade, to vezme toľko, nezapočíta. Ale ospravedlňuj ma, sú tam naozaj takéto body * zostávajú, krtory posväcujú byty, pre teba 60 rokov, pravdepodobne nie menej, a potom 60-ročných je múdrejší!

Osvetlenie apartmánu

– Tradícia zasvätenia obydlí a vo všeobecnosti všetky miesta, kde žije, funguje, len sa stane človekom, patrí do hlbokého staroveku. Spočiatku, samozrejme, neexistoval žiadny taký premyslený obrad, obrad, ktorý existuje dnes. Veriaci jednoducho vzali svätú vodu a posypali ju doma, stodoly, dobytok. Alebo si len prečítajte modlitbu, obísť priestor. Na východe, kde naplniť domy s vôňou z dávnych čias, používali špeciálne aromatické živice – kadidlo, veriaci čítali modlitbu nad týmto kadidlom, vložili do špeciálnej misy, ako by sme dnes povedali – kadidelnicu a prechádzali miestnosťou s kadidelnicou. Voňavý dym, ktorý naplnil miestnosť, symbolizoval tu milosť Božia, ktorá naplnila obydlie.

V súčasnosti je stále viac ľudí, ktorí chcú zasväcovať svoje domovy, autá, kancelárie. Všetko je zasvätené – od bánk a veľkých priemyselných zariadení až po malú kanceláriu alebo malú obchod. Veľké korporácie často túto udalosť zmenia na iný dôvod pre vzťahy s verejnosťou, po ktorom nasleduje široká publicita v tlači.

Kulinárska vysoká škola. Chutné a chutné jedlo. Najlepšie recepty. Exotické pokrmy

  Znášanlivosť oteplovania otec v apartmáne

Prečo požehnávame naše domy a byty?

Pravoslávni kresťania volajú zasväcujúce slávnosti, ktoré zavádza Cirkev do chrámu a osobného života človeka, aby prostredníctvom týchto obradov zostúpil požehnanie Boha na jeho život, na všetky jeho činnosti a na celé životné prostredie.
Základom rôznych cirkevných modlitieb je túžba spiritualizovať ľudskú činnosť, vykonávať ju s Božou pomocou as Jeho požehnaním. Žiadame Pána, aby riadil naše záležitosti tak, aby boli pre neho príjemné a prospešné pre susedov, Cirkev, vlasť a pre seba; požehnanie naše vzťahy s ľuďmi, aby v nich prežil mier a láska atď. A preto žiadame, aby náš dom, naše veci, zelenina pestovaná v našej záhrade, voda z studne cez Božie požehnanie,, obhajovali, posilnili našu silu.
Zasvätenie domu, bytu, auta alebo nejakej inej vec je svedectvom predovšetkým našej dôvery v Boha, našej viery, že sa nám nič nedeje bez Jeho svätej vôle.

Ako často potrebujete posväcovať svoj dom?

Mnohí počuli o rituáli zasvätenia domu alebo bytu, alebo dokonca sa sami zúčastnili. Je pravda, že každý nerozumie významu tohto obradu: niektorí pochybujú o jeho potrebe, zatiaľ čo iní, naopak, ho považujú za akýsi magický čin.