Zosvetlenie bytu, čo variť

Zosvetlenie bytu, čo variť

  Zosvetlenie bytu, čo variť

Zasvätenie domu

Na zasvätenie domu je potrebné priviesť dom v správnej forme. Mali by ste pripraviť svätú vodu, sviečky, rastlinný olej, najlepšie špeciálne nálepky s krížikmi, ktoré kňaz prilepí na všetkých štyroch stranách vášho vysväteného domu. Je potrebné, aby bol stôl, najlepšie pokrytý čistým obrusom, kde by kňaz mohol umiestňovať sväté predmety.
Nezabudnite skontrolovať, či sa v dome nachádza okultná literatúra, kúzla (vrátane podkovy nad dverami), astrologické kalendáre, sochy pohanských božstiev, nekresťanské symboly atď. Nepoužívajte toto zlo perevarivat iným ľuďom, taká zlosť môže byť katastrofálna pre ich duše.

Zasvätenie apartmánu: návod na použitie

Zasvätenie bytov a automobilov je dnes jednou z najčastejších požiadaviek. Rôzni ľudia sú vyzvaní, aby z rôznych dôvodov zasvätili odlišné postoje k tomu, čo sa deje. Niekto chce, “aby bolo všetko dobré,” niekto má “malé bubny” alebo “mŕtve ľudia snívajú”. Existujú tí, ktorí chápu, že zasvätenie bytov, rovnako ako všetkých vecí, nie je univerzálne riešenie problémov, ale Božie požehnanie.

Zosvetlenie bytu

Pri vchode do nového bytu alebo domu po opravách si všimneme, že nejako nie je pohodlný, nie je obývateľný. Vonku je všetko dobré: existuje elektrikár, plyn, voda, opravy sa zdajú byť zlé, ale stále niečo nie je správne.

  Zosvetlenie bytu, čo variť

Zasvätenie bytu alebo domu – prečo to robíme?

Slovanské slovo “obrad” sám znamená “oblečenie”, “oblečenie” (spomínate si napríklad sloveso “obliecť sa”). Krása, slávnosť, rozmanitosť cirkevných obradov priťahuje veľa ľudí. Pravoslávna cirkev však podľa slov sv. Jána z Kronštadu nikoho neobchádza a nezúčastňuje sa na nečinných cirkusoch. Viditeľné akcie majú neviditeľný, ale úplne skutočný a efektívny obsah. Cirkev verí (a táto viera je potvrdená dvoma tisícročnými skúsenosťami), že všetky vykonané obrady majú určitý posväcujúci, tj prospešný, obnovujúci a posilňujúci účinok na človeka. Toto je čin Božej milosti.

  Zosvetlenie bytu, čo variť

Ako požehnat váš domov

Zasvätenie domu vykonáva kňaz v osobitnom poriadku, ktorý obsahuje modlitby, volá domov a žije v ňom požehnanie Božej. Zároveň sa na stenách aplikuje obraz kríža, sú pomazané zasväteným olejom a celé obydlie je posypané svätou vodou.
Cirkevné slovo “zasvätenie” v tomto prípade má iný význam ako zasvätenie vody alebo ikona. S odkazom na tento rituál pasáže je vhodnejšie slovo “požehnanie”: keď sú vykonávané, modlivo vyzývame Božie požehnanie na dome a tých, ktorí v ňom žijú v kresťanskom živote a robia dobré skutky. Preto takéto posvätenie nie je nejakým automatickým činom: jeho účinnosť priamo závisí od toho, koľko ľudí, ktorí žiadajú o cirkevné požehnanie svojim životom, zodpovedajú svätosti Božej milosti danej Cirkvou.

  Zosvetlenie bytu, čo variť